Xonar

Volwaardig

Als zorgaanbieder verleent XONAR hulp aan jeugdigen, ouders en volwassenen gericht op een (vol)waardige deelname aan de samenleving. Om haar taken optimaal te kunnen invullen is een optimale huisvesting essentieel.

Jacq Vullers

Bart Boijens

RO groep adviseert XONAR sinds 2009 inzake haar huisvestingsbeleid. In dit verband is een Lange Termijn Huisvesting Plan opgesteld, met oog voor de veranderende zorgvraag van cliënten en opdrachtgevers die verschuift naar ambulante dienstverlening dichtbij de cliënt en kortere interventies.

Door de keuze voor 3 expertisecentra en een beperkt aantal satellietlocaties zijn de totale huisvestingslasten omlaag gebracht en is Xonar in staat gesteld zich te richten op het opwaarderen van de kwaliteit van deze locaties. Daarnaast is er ruimte voor het zoeken naar flexibele huisvesting bij maatschappelijke partners in onderwijs en zorg. Daarmee kan invulling worden gegeven aan een efficiënte en effectieve samenwerking.

Door de expertisecentra tevens in te richten als flexhub voor ambulante medewerkers, worden de gebouwen efficiënter gebruikt en is de bezettingsgraad aanzienlijk verhoogd. Aansluitend is de haalbaarheid van dit LTHP ten aanzien van de te ontwikkelen expertisecentra Heerlen,Limbricht en Maastricht nader onderzocht. Inmiddels is het eerste expertisecentrum gerealiseerd.

Het renovatieproject van XONAR Jeugd & Opvoedhulp in Heerlen bestond uit het verbouwen en uitbreiden van het bestaande hoofdgebouw, het therapiegebouw en werd er een aansluiting gemaakt met twee paviljoens. Het hoofdgebouw werd aangepast voor het creëren van nieuwe slaapgelegenheid en is de bestaande gevel opgewaardeerd. De indeling en het interieur zijn compleet vernieuwd. Het centrum bestaat uit kantoren, behandelruimtes, speellokalen en slaapkamers. Het gebouw is een permanent thuis voor circa 12 kinderen en wordt daarnaast ook voor dagbesteding benut.
Om de processen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen zijn er met betrokken partijen LEAN-sessies gehouden, waarbij alle relevante co-makers en leveranciers werden betrokken. Tijdens deze sessies zijn de projectgerelateerde risico’s besproken. Door de uitwerking in BIM, waren alle partijen op elkaar afgestemd en viel de uitvoeringstijd ruim binnen de planning. Zo heeft de bedrijfsvoering van Xonar tijdens de verbouwing volledig door kunnen gaan.