Voorstel wetswijziging voor onderwijshuisvesting overgenomen

16 July 2020

Minister Arie Slob (OCW onderwijs) neemt het voorstel voor wetswijziging over van de PO-raad, VO-raad en VNG. Daarmee wordt straks:

1. Integraal Huisvestingsplan (IHP) verplicht, i.s.m. schoolbesturen.
2. Renovatie een volwaardig alternatief voor nieuwbouw.
3. Investeringsverbod voor besturen in het PO en SO versoepeld.

Gemeenten en schoolbesturen kunnen hierdoor hun huisvestings- en duurzaamheidsvraagstukken integraler oppakken. Een meer op levenscyclus gerichte benadering van het gebouw wordt mogelijk.

Vooruitlopend op deze wetswijziging is RO groep momenteel -in een interactief proces met schoolbesturen en -directeuren en gemeente- bezig met de totstandkoming van IHP’s in Gemeente VughtGemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Beekdaelen en Gemeente Brunssum. Hier zijn of worden ook afspraken gemaakt over duurzaamheidsvraagstukken en investeren in het kader van TCO. Hierdoor worden budgetten gekoppeld en efficiënter ingezet t.b.v. kwaliteit van huisvesting én het onderwijs.