Toekomstvisie kindcentrum Scharn

3 July 2020

MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding wil komen tot een duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting voor Kindcentrum Scharn. Dit vraagt om een huisvestingsplan dat de stichting en schooldirectie in staat stelt om te investeren in de bestaande onderwijshuisvesting of deze te vernieuwen.

Nog dit jaar moet duidelijk worden of het gebouw van kindcentrum Scharn in Maastricht grondig moet worden gerenoveerd of dat nieuwbouw op die plek beter is. Scholenkoepel MosaLira heeft RO groep opdracht gegeven dat te onderzoeken. 

Kindcentrum Scharn is een van de kindcentra die prioriteit hebben gekregen in het vastgestelde Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2020-2036 van de gemeente, die in totaal 45 miljoen heeft gereserveerd voor renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen.

Gesprekken
Kindcentrum Scharn is als eerste aan de beurt, zegt Gregor de Kort van RO Groep, die al wat voorbereidend werk heeft kunnen afronden. „We hebben het rondje langs de velden al gemaakt, gesproken met MosaLira, MIK Kinderopvang, het schoolbestuur, de gemeente. Nu willen we nog in gesprek met ouders en de beide teams en via hen ook de kinderen erbij betrekken.”

Inzicht
Ook de gebouwelijke inspectie heeft RO Groep al achter de rug. De Kort: „We hebben in elk geval al enig inzicht in het gebouw. We gaan nu kijken wat nodig is voor een toekomstbestendig gebouw, dat de onderwijsvisie van deze school faciliteert. Daarbij spelen financiën uiteraard ook een rol. Wat is nodig om het huidige pand geschikt te maken en wat kost dat, en wat zou nieuwbouw kosten? Die twee plaatjes leggen we dan naast elkaar.”

Foto: Laurens Bouwvrie / De Limburger

Met RO groep kiest MosaLira voor een betrokken adviesbureau dat verankerd is in de regio. Zo begeleiden wij momenteel soortgelijke projecten in de gemeenten Heerlen, Maastricht, Roermond en Voerendaal. Daarbij kunnen wij met trots zeggen dat wij goed bekend zijn in het regionale (onderwijs)netwerk van bestuurders en beslissers. Indien van meerwaarde voor het proces, verbinden wij graag mensen en organisaties.