Back to the Future: terug naar school in de anderhalvemetersamenleving

22 April 2020

Premier Rutte heeft gisterenavond bekend gemaakt dat basisscholen vanaf 11 mei weer open kunnen. Het voortgezet onderwijs vanaf juni. Goed nieuws! Kinderen kunnen zich weer kansgelijk ontwikkelen. Met de veiligheid voor met name leerkrachten scherp in vizier, wordt in het basisonderwijs gesproken over ‘halve klassen’ en in het voorgezet onderwijs over de ‘1,5 meter school’. Het onderwijs heeft de afgelopen tijd voorop gelopen in vernieuwing. Dus ook dit gaat lukken!

Het onderwijsveld heeft onlangs laten zien hoe snel het kan anticiperen op de crisis, onder meer door in no time de kinderen digitaal te bereiken. Toch kan een scherm, een boek of een leerkracht op afstand de school niet volledig vervangen: kinderen willen samen spelen, samen genieten, praten met elkaar, nieuwe indrukken opdoen. De regering erkent dat en geeft ruimte om weer naar school te gaan.

 

 

De anderhalve meter is uit veiligheidsoptiek onomstreden. Terecht! Schoolgebouwen zijn daar echter niet op gebouwd en toegerust, en het kabinet heeft de strikte toepassing van de anderhalve meter voor de basisscholen losgelaten. Nu wordt gesproken over een halve bezetting. Maar als je net even vérder durft te kijken dan het schoolgebouw alleen, zie je opeens een zee van ruimte. De speelplaats, de buurtkerk, de kinderboerderij, het gemeenschapshuis, de sportkantine, de bibliotheek, hotels, kantoren: leeg, een oceaan van ruimte!

En dan zijn er ook nog tal van bedrijven die nu noodgedwongen op hun handen zitten. Evenementenbureaus, standbouwers, de Neptunussen van deze wereld, culturele instellingen, de horeca. Stel je eens voor welke creativiteit je nu los kunt maken als je hen vraagt de kinderen in die lege ruimten een uitdagende en veilige leeromgeving te bieden…
Naast de bedrijvigheid speelt ook de toegenomen gemeenschapszin een rol. Ouders, buurtbewoners, familie. Tegenwoordig steekt iedereen graag de handen uit de mouwen. Dus het onderwijs staat er niet alléén voor. Helpende handjes genoeg.

Laten we na de gezondheidszorg ook in het onderwijs nu de extra stap zetten. Anderhalve meter kan een volwaardige, 100% schooldag betekenen, ook nu al. RO groep doet deze oproep omdat we al ruim 25 jaar begaan zijn met onderwijsvraagstukken. De droom van een coöperatieve, uitdagende wijkschool kan nu verwezenlijkt worden. Dus schoolbestuurders met lef: durf in jullie maatwerkoplossing ‘naar buiten te kijken’! In het belang van de kinderen, onze toekomst!

RO groep is een Maastrichts bedrijf dat zich al ruim 25 jaar bezig houdt met allerlei maatschappelijke huisvestingsvraagstukken in het onderwijs, de gezondheidszorg en de woonomgeving. U kunt nadere informatie inwinnen bij algemeen directeur Piet Joosten (06 21581541) en senior adviseur John Vernaus (06 50633174).