Open Club Klimmen

Een multifunctionele voorziening als brede ontmoetingsplek

De Gemeente Voerendaal wilt een multifunctionele voorziening als brede ontmoetingsplek voor de bewoners van Klimmen realiseren. RO groep is samen met gebruikers een interactief proces gestart wat resulteert in Open Club Klimmen: de centrale ontmoetingsplek waar sport, bewegen, cultuur, verenigingsleven, zorg, onderwijs en wonen samen komen.

Locatie
Klimmen
Opdrachtgever
Gemeente Voerendaal
Programma
(ver)nieuwbouw maatschappelijk
Bruto oppervlakte
2.500m² bvo gebouw en buitenterrein
Uitvoering
2017-heden
Rol
Procesbegeleiding en advies

John Vernaus

Simone Gubbels

Bewoners van Klimmen, sportclubs, basisschool, verenigingen, instellingen, ondernemers en de gemeente Voerendaal willen samen de Open Club Klimmen (OCK) realiseren; een multifunctionele voorziening als brede ontmoetingsplek voor Klimmen, waar voor iedereen de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid wordt gecreëerd. In de OCK werken onderwijs, peuter- en kinderopvang, sportclubs, lokale verenigingen, partners sociaal domein, (zorg)ondernemers en gemeente samen. In de multifunctionele voorziening worden activiteiten, functies, ruimten en faciliteiten gedeeld. Ook worden zorgwoningen aan het concept toegevoegd. Partners maken gebruik van elkaars expertise, inzet en betrokkenheid. Dergelijke samenwerking levert kwaliteitsvolle dienstverlening in een toekomstbestendige voorziening. Ook draagt het bij aan de leefbaarheid van kernen.

RO groep heeft het proces begeleid om samen met alle gebruikers inzicht in de scope te verkrijgen. Daarnaast hebben wij het ruimteprogramma samen met de gebruikers vormgegeven, is een integraal exploitatieplan opgesteld en is een afsprakenkader tussen gemeente en gebruikers geformaliseerd. Het totaal aan opbrengst is samengebracht in een ontwikkelplan.
Het proces is interactief uitgevoerd en vooral ingestoken vanuit creativiteit (met elkaar). Functioneel-ruimtelijke kaders en uitgangspunten zijn beschreven en uitgewerkt in een ruimtetabel en relatieschema. Het advies is voorzien van het perspectief van het toekomstig gebruik van de ruimten, de onderlinge relaties tussen ruimten/functies, gezamenlijk gebruik en een indicatie van kwaliteit en sfeer. Het technisch programma van eisen formuleert de kwaliteitseisen waar het te ontwerpen gebouw aan moet voldoen.
Daarbij is uitgegaan van een hoge duurzaamheidsambitie, BENG . Na positieve besluitvorming op deze fase door de gemeente Voerendaal volgt de uitwerking in de ontwikkel- en realisatiefase.