Zonder verbinding geen Open Club Klimmen

8 July 2019

De gemeente Voerendaal werkt al vier jaar aan de totstandkoming van de Open Club Klimmen. De contouren worden zichtbaar, mede met dank aan ondernemers die staan te trappelen om deel te nemen.

Een plek zonder grenzen, om klein te zijn en oud te worden. Een plek om te ondernemen of te sporten. Te relaxen of te onderwijzen. Zelfs om te helen. Dat klinkt als het hiernamaals, maar het ligt aan de rand van Parkstad.

Waar hebben we het over? De Open Club in Klimmen. Een nieuwe gemeenschap gaat zich samenballen op (en rondom) de plek waar nu basisschool Ummer Clumme is gelegen. Verbinden is daarbij het magische woord. Zonder verbinding is een van de grootste projecten ooit in de gemeente Voerendaal gedoemd te mislukken. Met een investering van 10 miljoen euro geen optie.

Accommodatie

Klimmen krijgt een multifunctionele accommodatie waar onderwijs, (culturele) verenigingen, sportclubs, en (zorg)ondernemers een plek vinden. De open club is een ontmoetingsplek met een buitenruimte die een gezondere samenleving en het verhogen van de leefbaarheid als doel heeft.

Animo

Sport (voetbal en tennis) kreeg tot dusver veel aandacht. Want daar associeer je gezondheid het meest mee. Maar voor een gezondere samenleving heb je veel meer spelers nodig. Bijvoorbeeld (zorg)ondernemers. Je kunt zeggen dat die animo hebben om bij te dragen. Bijna dertig geïnteresseerden hebben zich gemeld en praten mee over de Open Club.

Zoals Ingrid van den Bunder, bestuurder peuteropvang Voerendaal. „Het is eigenlijk vanzelfsprekend. De school zit in de Open Club en daar wil je bij aansluiten. Ik zie in de Open Club kansen om projecten te draaien. Met peuters en senioren bijvoorbeeld.”

Disciplines

De lage drempels in een Open Club maken het mogelijk voor meerdere disciplines om bij elkaar over de vloer te komen. „Nu moet je heel gericht afspraken maken, maar op één locatie is er veel meer doorloop. Er ontstaat spontane kruisbestuiving. Het wordt veel gemakkelijker om zaken te combineren.”

Hans Tummers, manager van kinderopvang Human Kind: „We zijn van begin af aan erbij geweest en praten met basisschool en peuterspeelzaal. We moeten elkaar vinden, leren kennen en gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten. We zouden personele zaken kunnen delen. Medewerkers van de buitenschoolse opvang kunnen wellicht een rol vervullen als onderwijsassistent.”

Volgens de Klimmense fysiotherapeut Roger Keizers kunnen alle partijen elkaar versterken. „Een club ben je samen. We kunnen samenwerken met zorgpartners om te genezen of te voorkomen. De Open Club is een goede proeftuin om te kijken hoe we dat kunnen verwezenlijken.”

Filosofie

Een van de jongste participanten in de Open Club is Puur Jong, een Klimmense zorgonderneming. „We zijn lichaamsgericht bezig en ik zie dit als een mooie kans om met andere ondernemingen, verenigingen en scholen heel dicht op onze ‘cliënten’ te zitten. De inrichting van de Open Club past perfect bij onze filosofie”, zegt Marco Schreurs. „We willen jongeren sterker maken, maar dat doe je niet door te praten aan een tafel. Dat doe je buiten. Met ouderen kun je daar werken aan valpreventie. Het gebied heeft sportvelden en paden en een grote meerwaarde.”

De buitenruimte bij de multifunctionele accommodatie is gebaseerd op het Athletic Skills model. De Amsterdamse Fysiotherapeut René Wormhoudt (verbonden aan Ajax en het Nederlands elftal) en hoogleraar Bewegingswetenschappen Geert Savelsbergh ontwikkelden dat om bewegen te stimuleren. Wormhoudt: „We bewegen te weinig en te eenzijdig. Dit heeft gevolgen voor gezondheid, fitheid en creativiteit maar ook voor prestaties in de sport. Door een verstoorde motorische ontwikkeling hebben kinderen een verhoogde kans op gezondheidsproblemen.”

Wethouder Ruud Braun van de gemeente Voerendaal: „Door de buitenruimte op een uitdagende manier in te richten kun je iedereen in beweging krijgen. Van de individuele sporter tot de ouder die een kind komt brengen.”

Meetellen

Ook Zorggroep Cicero ziet veel voordelen in de Open Club. „Als mensen naar onze dagbesteding in Klimmen gaan hebben ze het gevoel niet meer mee te tellen”, zegt teammanager Dion Poper. „‘Dan ben ik dement en afgeschreven’. In de Open Club kunnen we samenwerken met bijvoorbeeld Burgerij, school en bevorderen we zelfredzaamheid. Begeleiding vindt plaats terwijl onze cliënt het niet in de gaten heeft.” Het snel signaleren van problemen wordt door veel ondernemers als grote winst beschouwd. Meerdere professionals hebben zicht op mensen zonder ze uit de omgeving weg te halen. „Iedereen spreekt elkaar. Professionals, school én verenigingen komen continu met elkaar in aanraking.”

Een groot vangnet, zo zou je de Open Club kunnen zien. Nieuw fundament onder een toch al sterke gemeenschap. Wethouder Braun: „Uitdaging voor de gemeente is om het enthousiasme vast te houden.”

Door Stefan Gillissen in De Limburger, 6 juli 2019.