academisch ziekenhuis Maastricht

Altijd in beweging

Het academisch ziekenhuis Maastricht is een complexe 24 uurs organisatie die nooit stilstaat. Hier worden mensen beter gemaakt. Hier wordt onderzoek gedaan, worden studenten opgeleid tot arts en artsen tot specialist. Een organisatie waar veel vastgoed in omgaat, maar waarbij verbouwen en nieuwbouw niet tot de corebusiness horen.

Locatie
Maastricht
Opdrachtgever
academisch ziekenhuis Maastricht
Programma
Nieuwbouw & verbouw
Uitvoering
2008-2019

Piet Joosten

Jos Severijns

Om die reden hebben het azM en RO groep een overeenkomst gesloten over advies- en projectmanagementwerkzaamheden voor bouwprojecten. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van ‘azMove’. Op die manier dragen wij bij aan de verhoging van de klant- en patiëntvriendelijkheid die azMove zich ten doel heeft gesteld.

“In 1991 zijn we in dit gebouw getrokken, het was een fonkelnieuw gebouw”, zegt drs. Lou Brans Brabant, vicevoorzitter van de Raad van Bestuur. “Maar als het ziekenhuis ouder wordt, voorzie je dat er een grote bouwstroom op gang komt: er zijn nieuwe gebouwen nodig, er moet gerenoveerd worden.”

RO groep is hierbij actief in de volledige bandbreedte van strategisch advies, leansessies met gebruikers, het projectmanagement van grootschalige nieuwbouw (van programma van eisen tot nazorg) tot en met de leiding van kleinere verbouwingen. Zo ontzorgen wij het azM, vaak in de vorm van een gedelegeerd opdrachtgeverschap. RO groep zorgt voor programmering, ontwerp en directievoering, huurt benodigde partijen in en is de verbindende factor tussen deze partijen.

Om deze dienstverlening optimaal te kunnen bieden zijn 7 tot 8 fte’s voortdurend ter beschikking van azM en zijn die ook deels fysiek gehuisvest in het Bouwbureau van azM. Dit stelt het ziekenhuis in staat haar eigen vastgoedorganisatie klein en wendbaar te houden. RO groep fungeert zo als flexibele schil die projectafhankelijk ingezet wordt.

Foto’s nieuwbouw Verheylaan 10:

Foto’s verbouwing OK-complex, recovery, CSA: