Mosae Vita

Beleef gezondheid

Mosae Vita is de eyecatcher en het eerste gebouw van de Maastricht Health Campus, een initiatief van Academisch Ziekenhuis Maastricht, de Universiteit Maastricht, Industriebank Liof, de gemeente Maastricht en de provincie Limburg. De Maastricht Health Campus is gericht op behoud, bevordering en herstel van gezondheid. Een internationaal toonaangevende locatie voor hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en kennisintensieve bedrijvigheid. Maastricht Health Campus wil uitgroeien tot een gespecialiseerde volarisatiecampus waar medisch- en gezondheidswetenschappelijk onderzoek bedrijvigheid genereert.

Piet Joosten

Jos Severijns

Bianca Thijssens-Wouters

Maastricht Health Campus wil de verdere ontwikkeling van de campus faciliteren met de realisatie van Mosae Vita. Deze voorziening zal ruimte bieden voor de interactie tussen onderwijs, onderzoek, bedrijvigheid en zorg. Mosae Vita kent hierbij drie faciliteiten: Het Personal Lifestyle Center (PLC) waar de vertaalslag wordt gemaakt van onderzoek naar maatgerichte implementatie in de eerstelijns gezondheidszorg; Het Center for Care Technology Research (CCTR) waar nieuwe technologieën ter verbetering van de extramurale zorg van chronische patiënten worden ontwikkeld; en het Extra Muraal Centrum waar het directe contact met patiënten en eerstelijns zorgaanbieders ontstaat.

RO groep ontwikkelt Mosae Vita in opdracht van het academisch ziekenhuis Maastricht. Start bouw is voorzien in 2020.

Artist Impressions door Architechten aan de Maas