Op de Landsmeerderdijk 138 in Amsterdam-Noord ontwikkelt RO groep een kleinschalige, eigentijdse woon- en leefomgeving die een passende aanvulling wordt op de wijk Kadoelen.

De gronden aan de Landsmeerderdijk 138 waren vroeger een bedrijfslocatie voor opslag, montage en verhuur van steigermaterialen. Met de herontwikkeling maakt de bedrijfsfunctie plaats voor in totaal 22 woningen, een maatschappelijke functie en tuinen. Hierbij worden ook een parkeervoorziening en de nodige ontsluitingen gerealiseerd.

Kevin Ritzen

Jos Severijns

Giulia Lana

Overzichten van de planlocatie (CONCEPT):

Actueel

 

Op 13 mei 2022 is voor de ontwikkeling van het plan een omgevingsvergunning aangevraagd. Het betreft de aanvraag: Gebruik strijdig met het bestemmingplan. Het plan dat nu in behandeling is, is op 24 juni 2021 aan de omgeving gepresenteerd.

De komende periode zal de gemeente het plan toetsen op alle aspecten die nodig zijn om medewerking aan het plan te verlenen.  Voor de aanvraag die nu bij de gemeente uitstaat verwachten wij dat de gemeente binnen 6 maanden een uitspraak doet. Binnen deze periode zal het initiatief ter inzage gelegd worden. Zodra wij een akkoord van de gemeente hebben op de aanvraag volgt de aanvraag omgevingsvergunning t.b.v. de realisatie van het plan.