Integraal Huisvestingsplan

Voortgezet Onderwijs Heerlen

De gemeente Heerlen heeft ruim 86.700 inwoners. In de vier stadsdelen Heerlerheide, Hoensbroek, Heerlen-stad en Heerlerbaan bevinden zich 23 basisscholen, één school voor speciaal basis onderwijs, vier voorzieningen voor  (voortgezet) speciaal onderwijs en twaalf scholen voor voortgezet onderwijs. Tevens zijn er instellingen voor MBO, HBO en WO in de gemeente gesitueerd.

Kelly Hundscheid

John Vernaus

Simone Gubbels

De scholen voor voortgezet onderwijs in Heerlen bieden onderwijs aan circa 8200 leerlingen. In de directe omgeving van Heerlen (Brunssum, Kerkrade en Landgraaf) bevinden zich vier voorzieningen voor voortgezet onderwijs, voor circa 3.000 leerlingen. Aan de westzijde van Heerlen bevinden zich binnen tien kilometer  twee brede scholengemeenschappen voor circa 2100 leerlingen.

Het onderwijsveld in de gemeente Heerlen en directe omgeving is hiermee een breed speelveld met een diversiteit aan keuzemogelijkheden. Een speelveld waarin partners op allerlei wijze verbindingen zoeken om een optimaal leer- en ontwikkel klimaat te realiseren.

De invloed van de demografische krimp is duidelijk merkbaar in de gemeente Heerlen. De vraag naar en het aanbod van onderwijsruimte is hierdoor niet op alle onderwijslocaties even goed in balans. Ten behoeve van een goede onderwijskwaliteit en een gezonde en verantwoorde bedrijfsvoering is het wenselijk dat de onderwijshuisvesting qua maat en spreiding past bij de behoeften in de wijken en kernen.

Voor het Primair Onderwijs heeft de gemeente Heerlen reeds in 2017 het ‘Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Heerlen 2017-2027’ opgesteld. Aansluitend hierop wilt de gemeente Heerlen nu voor het Voortgezet Onderwijs een toekomstbestendige lange termijn perspectief formuleren voor haar onderwijshuisvesting. De gemeente Heerlen vraagt nu om:

  • het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het voortgezet onderwijs voor de periode 2018-2030;
  • gebaseerd op gezamenlijke ambities en visie-uitgangspunten van gemeente en schoolbesturen; LVO, SVO|PL en CITAVERDE,
  • met een visie op het aanbod in opleidingen en aansluiting op het vervolg onderwijs;
  • uitgewerkt in businesscases per locatie met een geprioriteerde opdrachtformulering voor de toekomstige onderwijs huisvesting.

RO groep begeleidt de gemeente Heerlen en de betrokken schoolbesturen in dit traject.