Voormalige greswarenfabriek Reuver

Een monumentale, brede herbestemming

SOML en de gemeente Beesel hebben hun belangen bij elkaar gebracht, en samen een concept bedacht om de voormalige Gresbuizenfabriek in Reuver nieuw leven in te blazen. RO groep heeft samen met gebruikers het project gedefinieerd en tot ontwikkeling gebracht. Het monumentale gebouw wordt gerenoveerd tot educatief centrum en ontmoetingsplek voor de buurt.

Locatie
Reuver
Opdrachtgever
Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Programma
Renovatie breed maatschappelijk
Bruto oppervlakte
4.600m² bvo
Uitvoering
2016-heden
Rol
Conceptontwikkeling t/m kwaliteitsbewaker in realisatie

John Vernaus

De voormalige Gresbuizenfabriek in Reuver is een historisch icoon, een identiteitsdrager, voor Beesel en omgeving. Het gebouw herinnert aan het ambachtelijke verleden van de kleiwarenindustrie in de regio en is nagenoeg de laatste in zijn soort. De Gresfabriek is industrieel erfgoed, waarvan gemeente de wens heeft uitgesproken het te behouden.
Onderwijsstichting SOML zag potentie in de locatie in het hart van de toekomstige woonwijk en in het gebruiken van het erfgoed voor de huisvesting van BCB Reuver. De plek heeft een uitstraling die past bij de profilering van de school in ‘innovatief
vakmanschap’. Bijdragen aan het behoud van dit erfgoed spreekt SOML aan omdat zij hiermee een blijvende verbinding kan leggen met de economische activiteiten die zo specifiek zijn voor de regio. Daarnaast is hergebruik en aanpassing van bestaande gebouwen
de meest duurzame manier van bouwen. SOML gaat op de plek partnerschap aan met ook andere gebruikers. Bijvoorbeeld met maatschappelijke partijen, waaronder een sociaal restaurant met dagbesteding.
RO groep heeft SOML begeleid in het ontwikkelen van de inhoudelijke ideeën, het verbinden van partners, het formuleren van een integraal programma van eisen en het bijbehorende huisvestingsconcept. RO groep voert het projectmanagement van concept t/m realisatie. RO groep heeft daarbij een Design & Built aanbesteding uitgevoerd. Hieruit volgt de risicodragende realisatie door HEVO.
RO groep neemt namens SOML de rol als kwaliteitsadviseur en controleert de realisatie op juiste uitvoering.

 

Foto’s: BOEi