Nood breekt wet: informele samenwerkingsscholen als oplossing

8 mei 2017

De wereld van wetgevers en beleidsmakers sluit helaas niet altijd aan op de problemen in de praktijk. Ook niet in het onderwijs. Eind maart gaf de Raad van State een negatief advies op het wetsvoorstel ‘Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool’. Het voorstel vergroot de mogelijkheden om een samenwerkingsschool te vormen en zorgt ervoor dat ook een openbaar schoolbestuur bevoegd gezag kan worden. Aansturing van de samenwerkingsschool is nu alleen mogelijk door een bestuur voor bijzonder onderwijs. De Tweede Kamer had al met het voorstel ingestemd, de Eerste Kamer vroeg de Raad van State advies in verband met mogelijke strijdigheid met de grondwet. Met spanning wordt nu afgewacht hoe de Eerste Kamer met het advies zal omgaan. Klik hier voor het volledige artikel