Het schoolplein waar iedereen elkaar tegenkomt

20 april 2017

In Hoogeveen delen leerlingen uit het speciaal en het regulier voortgezet onderwijs één schoolgebouw. Waar het kan, schuiven ze bij elkaar aan. Het plan voor Eduwiek ontstond lang voor Den Haag het idee verplicht stelde.

 

Op Eduwiek in Hoogeveen is de pauze begonnen. Die verloopt zoals op elke andere middelbare school in het land. Groepjes in de kantine, groepjes op het plein, leerlingen die pielen op hun telefoon, meisjes met lange blonde haren die de jongens die hun aandacht trachten te trekken vakkundig negeren.

 

Het is niet te zien. Of misschien een beetje, voor wie het weet. Maar Eduwiek is niet zoals elke andere middelbare school. In de kantine zitten ook leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs. Kinderen die voorheen op een aparte school zaten. Op scholen met enkele tientallen leerlingen, waar ze enkel elkaar tegenkwamen. “Met een hekje er omheen”, zegt bestuurder Leendert de Boom van RENN4, een koepel van speciale scholen in Noord-Nederland.

 

Hetzelfde geldt voor de reguliere leerlingen. Ook die zagen zelden een leerling uit het speciaal onderwijs.

Want waar kom je elkaar tegen? Lees verder op Trouw.nl of lees meer over het project Eduwiek..

 

RO groep heeft als  gedelegeerd opdrachtgever samen met de partners het onderwijsconcept vertaald naar een programma van eisen met een maximale synergie in samenwerking en ruimte. Een betrokken partner van initiatief t/m oplevering. Ook nu het gebouw is opgeleverd blijft RO groep betrokken voor de gebruikers- en inrichtingscoördinatie en exploitatiemodellen. Zo zorgen wij er voor dat het concept straks in de praktijk gebracht wordt zoals het visionair bedoeld is.