Revitalisatie CIRO Horn

Intensieve zorginhoudelijke samenwerking

CIRO is een expertisecentrum gespecialiseerd in chronisch orgaanfalen, en ligt in een groene omgeving in Horn. De zorg die het centrum biedt, kan rekenen op grote (inter)nationale waardering. Het doel van CIRO is doorontwikkeling tot hét innovatiecentrum op het gebied van complexe chronische aandoeningen. Dit dient te gebeuren op de huidige locatie. Deze locatie sluit echter niet geheel aan bij de identiteit en ambitie van CIRO en daarom worden de verblijven, behandelcentra, diagnostische centra en ondersteunende functies ingrijpend gerevitaliseerd.

Locatie
Horn
Opdrachtgever
CIRO
Programma
Programma van Eisen, conceptontwikkeling, ontwerpfase
Bruto oppervlakte
ca. 8.100m² bvo
Uitvoering
2015-heden
Rol
Programma- en projectmanagement

Jos Severijns

Jacq Vullers

Paul Cremers

In 2015 is RO groep al samen met het centrum begonnen aan de visievorming en revitalisatie van het huidige vastgoed. Het programma van eisen is in 2017 opgeleverd, wat de kaders heeft geschetst voor de conceptontwikkelingsstudie die wij tevens met veel enthousiasme voor CIRO hebben mogen uitvoeren. De architectonische vertaling ligt er nu in de vorm van een voorlopig ontwerp en een beeldkwaliteitsplan. Inmiddels is het voorlopig ontwerp goedgekeurd en werken we momenteel in een bouwteamverband aan het definitief ontwerp voor de hoogwaardige revitalisatie. Naar verwachting is de revitalisatie in 2021 gereed, net op tijd voor de viering van het 100-jarig bestaan van CIRO.