SEH, HAP en AOA geopend

Februari 2017 startte de verbouwing van de SEH (spoedeisende hulp), de HAP (huisartsenpost) en de AOA (acute opnameafdeling): circa 2.500 vierkante meter vloeroppervlak werden daarvoor onder handen genomen. Deze afdelingen zijn op vrijdag 25 januari feestelijk geopend. De verbouwing zorgde voor een logistieke uitdaging, omdat zowel de SEH als de HAP gedurende die bouwperiode operationeel moesten blijven.

 

Logistiek is alles beter op elkaar afgestemd en ingericht volgens inzichten uit de Lean-systematiek. Zo zijn bijvoorbeeld de radiologie-faciliteiten en de AOA nu dichter bij de SEH en HAP gesitueerd. De wachtkamers en balies tussen HAP en SEH zijn van elkaar gescheiden voor het vergroten van privacy en patiëntvriendelijkheid. De capaciteit voor de behandeling van acute patiënten is verdubbeld van twee naar vier high care kamers. Eveneens zijn de medium care kamers op de SEH en de ruimtes voor de HAP uitgebreid, evenals de parkeercapaciteit voor patiënten.

 

RO groep heeft de complete uitwerking van het project (van PVE tot en met oplevering project) voor haar rekening genomen. Uitdaging van dit project was dat de “complete winkel” en patiëntveiligheid gedurende de complete verbouwing gewaarborgd moest zijn.

 

De verbouwing is uitgevoerd in totaal 12 fasen:

 

Fase 1:
Fasering is gestart met nieuwbouw van het CT scan gebouw (gelegen tussen Verheylaan 10 en de SEH, uitgevoerd tijdens de nieuwbouw van Verheylaan 10, opgeleverd medio 2016.

 

Fase 2:
Omvat de bouw van een tijdelijke huisvesting van het call center HAP, koffiekamer en realisatie van een tijdelijke isolatiekamer voor de SEH.

 

Fase 3-4:
Realisatie van acute- en traumakers en röntgenkamer
In deze fase is er een complete tunnel is gebouwd over de toegangsgang vanuit de ambulancehal, boven deze “tunnel” werden de werkzaamheden uitgevoerd terwijl in deze tunnel het reguliere en spoedeisende transport kon blijven plaatsvinden.

 

Fase 5:
Verhuizing van gebruikers naar andere locatie ten behoeve van de voorbereiding realisatie fase 6 (AOA – tijdelijke SEH).

 

Fase 6:
Realisatie van de AOA en HAP, nieuwe entree luifel, parkeerterrein en wachtruimten SEH.

 

Fase 7-8-9:
Realisatie van MEdium Care SEH, ondersteunedende ruimte en decontaminatieruimten.

 

Fase 10-11-12:
Realisatie wachtkamer 2 SEH, afvalverzamelpunten en afwerken vloeren gangen.

 

 

Ontvangst spoedeisende hulp en huisartsenpost maastricht

behandelkamer spoedeisende hulp maastricht

high care behandelkamer spoedeisende hulp Maastricht