Gratis procesbegeleiding leerlingdaling

22 Sep 2016

OCW heeft middelen beschikbaar gesteld aan schoolbesturen voor de bekostiging van een ‘pro…

Duurzame IKS de Zuidstroom Venlo officieel geopend!

Nieuwbouw Eduwiek bereikt hoogste punt

27 Jun 2016

De bouw van Eduwiek, de nieuwe school voor leerlingen van RENN4 en het Roelof van Echten aan de Volt…

Woningen eerste fase Lindenkruis uitverkocht!

Een monument verbindt de wijk

30 Mar 2016

Passend onderwijs optima forma. Zo omschrijft John Vernaus, adviseur van RO groep de ambitieuze Twi…

Schoolvoorbeeld hergebruik monumenten officieel geopend #twister

Spoedeisende Hulp MUMC+ klaar voor verbouwing

15 Mar 2016

De Spoedeisende Hulp (SEH), de huisartsenpost (HAP) en de acute opname afdeling (AOA) gaan vanaf dit…

Eerste steigers Lindenkruis verdwijnen

Geld voor onderzoek toekomst scholen

15 Mar 2016

Hoe kunnen schoolbesturen en gemeenten voorkomen dat scholen moeten sluiten als gevolg van bevolking…

Resort Maastricht krijgt vorm