Eindelijk duidelijkheid over renovatie schoolgebouwen

31 januari 2017

Medio december kwamen de PO-raad, VO-raad en VNG met een vroeg Kerstcadeau voor staatssecretaris Dekker; een gezamenlijk voorstel voor een toekomstbestendig stelsel voor onderwijshuisvesting. In het voorstel wordt een aantal knelpunten uit het huidige stelstel opgelost, met als één van de belangrijkste resultaten dat er eindelijk duidelijkheid komt over renovatie van bestaande onderwijsgebouwen.

 

Op dit moment ontbreekt wetgeving of andere richtinggevende kaders voor gemeenten en schoolbesturen waardoor publiek geld inefficiënt wordt ingezet. Als gevolg daarvan kan onvoldoende tempo worden gemaakt bij het aanpassen of vervangen van schoolgebouwen in Nederland, zo wees ook onderzoek van de Algemene Rekenkamer eerder al uit. Klik hier voor het volledige artikel